Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Komisje Rady


Komisja Rewizyjna

    1)    Stanisław Lipka
    2)    Tadeusz Lipka - przewodniczący
    3)    Andrzej Lis
    4)    Kazimierz Rzewnicki
    5)    Kazimierz Ścibek

Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska

    1)    Anna Hanna Buczyńska
    2)    Sławomir Ceberek
    3)    Dariusz Andrzej Domian - przewodniczący
    4)    Antoni Tadeusz Mulawka
    5)    Krzysztof Parzychowski
    6)    Stanisław Subda
    7)    Kazimierz Ścibek

Komisja Oświaty, Kultury i Sportu

    1)    Sławomir Ceberek - przewodniczący
    2)    Andrzej Stanisław Grzyb
    3)    Jarosław Nowak
    4)    Waldemar Pędzich
    5)    Stanisław Subda
    6)    Kazimierz Rzewnicki
    7)    Arkadiusz Zyśk

Komisja Zdrowia i Pomocy Rodzinie

    1)    Anna Hanna Buczyńska
    2)    Artur Kozłowski
    3)    Andrzej Lis - przewodniczący
    4)    Piotr Liżewski
    5)    Zofia Napiórkowska
    6)    Krzysztof Parzychowski
    7)    Stanisław Subda

Komisja Budżetu i Rozwoju Gospodarczego

    1)    Adam Marcin Białobrzeski
    2)    Andrzej Stanisław Grzyb
    3)    Stanisław Kubeł
    4)    Stanisław Lipka - przewodniczący
    5)    Tadeusz Lipka
    6)    Zofia Napiórkowska
    7)    Jarosław Nowak

Komisja Porządku Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli

    1)    Adam Marcin Białobrzeski
    2)    Andrzej Stanisław Grzyb
    3)    Beata Kalinowska
    4)    Artur Kozłowski - przewodniczący
    5)    Stanisław Kubeł
    6)    Antoni Tadeusz Mulawka
    7)    Zofia Napiórkowska

Komisja Infrastruktury

    1)    Adam Marcin Białobrzeski
    2)    Dariusz Andrzej Domian
    3)    Andrzej Stanisław Grzyb
    4)    Stanisław Kubeł
    5)    Stanisław Lipka
    6)    Kazimierz Rzewnicki - przewodniczący
    7)    Kazimierz Ścibek

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

    1)    Adam Marcin Białobrzeski
    2)    Beata Kalinowska
    3)    Tadeusz Lipka
    4)    Andrzej Lis
    5)    Arkadiusz Zyśk - przewodniczący