Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Rady

 


Prezydium Rady:

Piotr Liżewski - Przewodniczący Rady Powiatu

Zofia Napiórkowska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu

Stanisław Subda - Wiceprzewodniczący Rady Powiatu

 

Przewodniczący Rady Powiatu przyjmuje interesantów

w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godz. 17.30 - 18.30


Rada powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu, z zastrzeżeniem przepisów o referendum powiatowym. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do rady powiatu oraz jej liczebność określa odrębna ustawa. Rada powiatu kontroluje działalność zarządu oraz powiatowych jednostek organizacyjnych. W tym celu powołuje komisję rewizyjną.


Białobrzeski Adam Marcin

Adam Marcin Białobrzeski

Buczyńska Anna Hanna

Anna Hanna Buczyńska

Ceberek Sławomir

Sławomir Ceberek   

Domian Dariusz Andrzej

Dariusz Andrzej Domian

Grzyb Andrzej Stanisław

Andrzej Stanisław Grzyb

Kalinowska Beata

Beata Kalinowska

Brak opisu obrazka

Artur Kozłowski

Kubeł Stanisław

Stanisław Kubeł

Lipka Stanisław

Stanisław Lipka

Lipka Tadeusz

Tadeusz Lipka

Lis Andrzej

Andrzej Lis

Liżewski Piotr

Piotr Liżewski

Mulawka Antoni Tadeusz

Antoni Tadeusz Mulawka

Napiórkowska Zofia

Zofia Napiórkowska

Nowak Jarosław

Jarosław Nowak

Parzychowski Krzysztof

Krzysztof Parzychowski

Pędzich Waldemar

Waldemar Pędzich

Rzewnicki Kazimierz

Kazimierz Rzewnicki

Subda Stanisław

Stanisław Subda

Ścibek Kazimierz

Kazimierz Ścibek

Zyśk Arkadiusz

Arkadiusz Zyśk