Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 181 działek położonych w gminie Troszyn

PDFZapytanie ofertowe.pdf (644,45KB)

PDFMapy.pdf (6,25MB)

PDFOferta wykonawcy.pdf (544,21KB)

PDFOpis przedmiotu zamówienia.pdf (202,92KB)

PDFWzór umowy.pdf (478,85KB)


PDFZPB.272.ZO.13.2022Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (97,90KB)