Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15

PDFZapytanie ofertowe remont pomieszczenia biurowe.pdf (64,68KB)

PDFZałącznik nr 1 Przedmiar robót.pdf (2,67MB)

PDFZałącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia.pdf (88,72KB)

PDFZałącznik nr 3 Oferta Wykonawcy.pdf (90,58KB)

PDFZałącznik nr 4 Wzór Umowy.pdf (105,83KB)


PDFZawiadomienie o braku rozstrzygnięcia postępowania.pdf (60,62KB)