Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Dostawa tonerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

DOCZapytanie ofertowe tonery.doc (78,00KB)

DOCZałączniki nr 1 - wzór oferty-materiały eksplatacyjne.doc (78,00KB)

DOCZałącznik nr 2 - Wzór umowy tonery.doc (54,50KB)

XLSXzestawienie tonerów.xlsx (13,38KB)


PDFZestawienie złożonych ofert.pdf (143,95KB)

PDFWybór oferty.pdf (147,64KB)


PDFUnieważnienie wyboru oferty.pdf (95,39KB)

PDFPonowny wybór oferty.pdf (139,17KB)