Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytania ofertowe

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku zamówienia przeprowadzane są również na Platformie Zakupowej:

PLATFORMA ZAKUPOWA POWIATU OSTROŁĘCKIEGO


Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów usuniętych na podstawie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym

Zapytanie ofertowe na zakup, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pięciu pomieszczeniach poradni w Czerwinie

Dostawa tonerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Opracowanie pełnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej w związku z planowaną realizacją zadania pn. „Rozbudowa budynku Zespołu Szkół Powiatowych w Myszyńcu o pomieszczenia na potrzeby Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej z siedzibą w Myszyńcu”

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego

Zakup fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2022 r. samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 181 działek położonych w gminie Troszyn

Realizacja zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie, Krzyż przydrożny z 1896 r., Rżaniec, gm. Olszewo-Borki".

Zapytanie ofertowe na odtworzenie odcinka rowu odprowadzającego wodę w obrębie Brzeźno, gmina Goworowo

Sporządzenie dokumentacji geodezyjno-kartograficznej do celów prawnych dla potrzeb postępowań administracyjnych prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1963 roku o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych

Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrołęckiego na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030

Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych

Wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15

Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Zapytanie ofertowe na wykonanie na terenie powiatu ostrołęckiego opracowania dokumentacji geodezyjnej i zmian danych ewidencyjnych w zakresie gleboznawczej klasyfikacji gruntów dla 20 działek ewidencyjnych

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów i monitorów

Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów AiO

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 185 działek w gminie Olszewo-Borki

Dostawa mebli wraz z montażem dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Dostawa tonerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce

Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn

Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 151 działek

Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 148 działek

Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów

Dostawa komputerów, akcesoriów i oprogramowania

Dostawa laptopa i licencji MS Office

Zakup łodzi motorowej wraz silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów

Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń

Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło