Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce

Maciej Socha - główny specjalista w Wydziale Promocji i Rozwoju

Telefon kontaktowy: 29 764 27 49 wew. 151

e-mail: maciej.socha@powiatostrolecki.pl


Podstawa Prawna


PDFRaport o stanie dostępności.pdf (62,65KB)


Zadania koordynatora do spraw dostępności:

  1. Wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i jednostki organizacyjne Powiatu Ostrołęckiego.
  2. Przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce i jednostki organizacyjne Powiatu Ostrołęckiego.
  3. Monitorowanie działalności Starostwa Powiatowego w Ostrołęce i jednostki organizacyjne Powiatu Ostrołęckiego w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.