Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Skład Zarządu


Zarząd powiatu jest organem wykonawczym powiatu. W skład zarządu wchodzi pięć osób. Starosta Ostrołęcki jako jego przewodniczący, Wicestarosta oraz pozostali Członkowie Zarządu. Zarząd Powiatu wybiera Rada Powiatu.


Skład osobowy Zarządu:

 

Piotr Liżewski - Starosta Ostrołęcki

 

Artur Kozłowski - Wicestarosta

 

Andrzej Szymczyk - Członek Zarządu

 

Małgorzata Tabaka - Członek Zarządu

 

Kazimierz Ścibek - Członek Zarządu