Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Inwestycje ze środków budżetu państwa


Fundusz Dróg Samorządowych

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi 53 – Obierwia – Chudek – Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych: nr 2528W Wach – Piasecznia – Gleba, nr 2533W Chudek – Gleba – Kierzek – Zawady, nr 2536W od drogi nr 53 – Obierwia – Chudek Baranowo na terenie gminy Lelis i Kadzidło

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2554 W Troszyn – Zabiele, nr 2559 W Zamość – Gostery – granica województwa ( Głębocz) , nr 2591 W Ołdaki – Przytuły Stare – Laskowiec na terenie gminy Troszyn i Rzekuń

Rozbudowa i przebudowa ciągu komunikacyjnego dróg powiatowych : nr 2545 W Grabnik – Grabówek – Jastrząbka – Gaczyska, nr 3227 W Przasnysz – Baranowo na terenie gminy Olszewo Borki i Baranowo

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas - III etap


Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w miejscowości Kunin i Ponikiew Duża wraz z dojazdami


Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2504 W Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas - II etap


Mosty dla Regionów

Budowa mostu na rzece Narew wraz z dojazdami


Fundusz Przeciwdziałania COVID-19

Przebudowa mostów na rzece Orz i jej dopływach w msc. Kunin i Ponikiew Duża z dojazdami


Fundusz Kultury Fizycznej

Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy ZSP w Goworowie oraz ZSP w Troszynie