Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych

PDFZapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych.pdf (406,34KB)

DOCZałączniki nr 1 - Wzór oferty.doc (77,50KB)

XLSZałącznik nr 1 do formularza oferty - zestawienie materiałów biurowych.xls (80,50KB)

DOCXZałącznik nr 2 - Wzór umowy.docx (18,46KB)
 


PDFZestawienie złożonych ofert.pdf (195,58KB) 


PDFWybór oferty.pdf (205,03KB)