Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń

PDFZapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń.pdf (407,22KB)

DOCZałącznik nr 1 - Wzór oferty.doc (78,00KB)

XLSZałącznik nr 1 do formularza oferty - zestawienie materiałów eksploatacyjnych.xls (43,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - Wzór umowy.doc (54,50KB)


PDFZestawienie złożonych ofert.pdf (204,42KB)


PDFInformacja o wyborze oferty.pdf (214,72KB)