Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło

PDFZapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło.pdf (1,06MB)

PDFZał. 1 - Opis przedmiotu zamówienia.pdf (5,02MB)

PDFZał. 2 - Formularz oferty.pdf (718,69KB)

PDFZał. 3 - Wykaz usług.pdf (237,31KB)

PDFZał. 4 - Wzór umowy.pdf (1,53MB)


PDFZawiadomienie o wyborze oferty.pdf (334,54KB)