Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Stanowisko ds. zamówień publicznych


 

 


Samodzielne Stanowisko do spraw Zamówień Publicznych – „ZPB” do zakresu działania Samodzielnego Stanowiska do spraw Zamówień Publicznych należy w szczególności:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z udzielaniem  zamówień publicznych w Starostwie,
2) nadzór nad zamówieniami publicznymi prowadzonymi z upoważnienia Zarządu Powiatu przez jednostki organizacyjne Powiatu,
3) współpraca z jednostkami organizacyjnymi Powiatu w zakresie prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego,
4) prowadzenie rejestru zamówień publicznych w Starostwie,
5) sporządzanie rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach w Starostwie,
6) gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z postępowań w Starostwie Powiatowym, do których ma zastosowanie ustawa Prawo Zamówień Publicznych.