Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2024
Styczeń: 13913Luty: 8992Marzec: 10172Kwiecień: 7771Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 0Wrzesień: 0Październik: 0Listopad: 0Grudzień: 0
Rok 2023
Styczeń: 63826Luty: 61784Marzec: 67419Kwiecień: 62910Maj: 63852Czerwiec: 57003
Lipiec: 27711Sierpień: 11951Wrzesień: 10110Październik: 10798Listopad: 18518Grudzień: 10322
Rok 2022
Styczeń: 19841Luty: 29199Marzec: 27060Kwiecień: 21050Maj: 26482Czerwiec: 66418
Lipiec: 29017Sierpień: 39599Wrzesień: 20760Październik: 29332Listopad: 26711Grudzień: 55997
Rok 2021
Styczeń: 6779Luty: 10050Marzec: 11221Kwiecień: 12504Maj: 18381Czerwiec: 16467
Lipiec: 48984Sierpień: 8517Wrzesień: 14963Październik: 18689Listopad: 13704Grudzień: 53299
Rok 2020
Styczeń: 0Luty: 0Marzec: 0Kwiecień: 0Maj: 0Czerwiec: 0
Lipiec: 0Sierpień: 11Wrzesień: 386Październik: 10Listopad: 7577Grudzień: 5959
 1. Przetargi
  Wyświetleń: 313862
 2. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 74987
 3. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 68309
 4. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 43603
 5. Nabory i konkursy na wolne stanowiska
  Wyświetleń: 23066
 6. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 20495
 7. Regulamin Organizacyjny Starostwa
  Wyświetleń: 15379
 8. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 13747
 9. Obwieszczenia i ogłoszenia
  Wyświetleń: 12233
 10. Obwieszczenia i ogłoszenia - 2021
  Wyświetleń: 12204
 11. Plan zamówień publicznych
  Wyświetleń: 11943
 12. E-sesje
  Wyświetleń: 11872
 13. Oświadczenia majątkowe radnych
  Wyświetleń: 9139
 14. Uchwały Rady Powiatu - 2021
  Wyświetleń: 7878
 15. Oświadczenia majątkowe członków Zarządu
  Wyświetleń: 7622
 16. Zgłoszenia budowy - 2021
  Wyświetleń: 6680
 17. Oświadczenia majątkowe pracowników
  Wyświetleń: 6655
 18. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 6120
 19. Uchwały Zarządu - 2021
  Wyświetleń: 6120
 20. Wyniki wyszukiwania
  Wyświetleń: 5982
 21. Dom dla dzieci w Czarnowcu - BIP
  Wyświetleń: 5976
 22. Budżet Powiatu
  Wyświetleń: 5935
 23. Pobierz programy
  Wyświetleń: 5801
 24. Petycje i wnioski mieszkańców
  Wyświetleń: 5692
 25. Sprawozdania z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 5533
 26. Raporty o stanie powiatu
  Wyświetleń: 5368
 27. Zawiadomienia - 2021
  Wyświetleń: 5135
 28. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego - 2021
  Wyświetleń: 4887
 29. Skład Zarządu
  Wyświetleń: 4752
 30. Elektroniczna skrzynka podawcza
  Wyświetleń: 4387
 31. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 4326
 32. Geolog Powiatowy
  Wyświetleń: 4317
 33. Polityka prywatności BIP
  Wyświetleń: 4274
 34. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 4198
 35. Kompetencje Zarządu
  Wyświetleń: 4194
 36. Uchwały Zarządu
  Wyświetleń: 4167
 37. Obwieszczenia i ogłoszenia - 2022
  Wyświetleń: 4145
 38. Plan pracy Rady
  Wyświetleń: 4143
 39. Uchwały Rady Powiatu
  Wyświetleń: 4106
 40. Protokoły z sesji
  Wyświetleń: 3924
 41. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 3885
 42. Obwieszczenia i ogłoszenia - 2023
  Wyświetleń: 3881
 43. Statut Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 3867
 44. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 3844
 45. Koordynator do spraw dostępności w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 3843
 46. Kompetencje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 3795
 47. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 3714
 48. Wieloletnia Prognoza Finansowa
  Wyświetleń: 3667
 49. Zawiadomienia
  Wyświetleń: 3473
 50. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie stwierdzenia nabycia przez Powiat Ostrołęcki własności nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym zajętej pod drogę publiczną
  Wyświetleń: 3440
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 3436
 52. Informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 3374
 53. Sprawozdania budżetowe
  Wyświetleń: 3310
 54. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej
  Wyświetleń: 3275
 55. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 3217
 56. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 3068
 57. Plan Rozwoju Lokalnego
  Wyświetleń: 2996
 58. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2934
 59. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 2924
 60. Plan Rozwoju Lokalnego na lata 2016 - 2020
  Wyświetleń: 2707
 61. Kubeł Stanisław
  Wyświetleń: 2696
 62. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 2693
 63. Zgłoszenia budowy
  Wyświetleń: 2677
 64. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 2671
 65. Ogłoszenie o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2656
 66. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 2639
 67. Skład Rady Powiatu
  Wyświetleń: 2634
 68. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr 27/1 o pow. 0,5897 ha, położonej w obrębie PGR Brzeźno gm. Goworowo
  Wyświetleń: 2601
 69. Informacja o nierozstrzygnięciu konkursu na wolne stanowisko głównego księgowego w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 2463
 70. E-sesje 2020
  Wyświetleń: 2458
 71. E-sesje 2018
  Wyświetleń: 2436
 72. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 2330
 73. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 2292
 74. Zarządzenie starosty ostrołęckiego w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków
  Wyświetleń: 2271
 75. Ogłoszenie o naborze na stanowisko - główny księgowy w ZSP w Myszyńcu
  Wyświetleń: 2213
 76. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie wprowadzenia w Starostwie Powiatowym dnia wolnego od pracy
  Wyświetleń: 2188
 77. Zawiadomienia - 2022
  Wyświetleń: 2180
 78. Kalinowska Beata
  Wyświetleń: 2165
 79. Przetarg nieograniczony na "Utworzenie bazy danych obiektów topograficznych (BDOT500) i bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) dla gminy Baranowo"
  Wyświetleń: 2114
 80. Zarządzenie Starosty Ostrołęckiego w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Starostwie Powiatowym w Ostrołęce
  Wyświetleń: 2104
 81. Kozłowski Artur
  Wyświetleń: 2094
 82. Ogłoszenie o przetargu ustnym na sprzedaż z zasobu Skarbu Państwa niezabudowanej nieruchomości nr 228/1 o pow. 0,0269 ha, położonej w obrębie Olszewo-Borki
  Wyświetleń: 2078
 83. E-sesje 2021
  Wyświetleń: 2042
 84. Rydel Edyta
  Wyświetleń: 2000
 85. Pietras Magdalena
  Wyświetleń: 1987
 86. Komisje Rady Powiatu
  Wyświetleń: 1979
 87. Parzychowski Krzysztof
  Wyświetleń: 1929
 88. Jednostki organizacyjne Powiatu
  Wyświetleń: 1925
 89. E-sesje 2019
  Wyświetleń: 1905
 90. Sutnik Leszek
  Wyświetleń: 1889
 91. Sprawozdania z realizacji Programów Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 1888
 92. Nowak Jarosław
  Wyświetleń: 1845
 93. Liżewski Piotr
  Wyświetleń: 1844
 94. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych
  Wyświetleń: 1838
 95. Zapytanie ofertowe na kontrolę i monitoring realizacji prac związanych z utworzeniem bazy danych obiektów topograficznych i GESUT dla gminy Kadzidło
  Wyświetleń: 1833
 96. Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów eksploatacyjnych do urządzeń
  Wyświetleń: 1779
 97. Lis Andrzej
  Wyświetleń: 1768
 98. Bączek Barbara
  Wyświetleń: 1757
 99. Filipiak Jolanta Jadwiga
  Wyświetleń: 1752
 100. Piórkowska Katarzyna
  Wyświetleń: 1747
 101. Budżet Powiatu na 2022 rok
  Wyświetleń: 1746
 102. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 1743
 103. Rybacka Bogumiła
  Wyświetleń: 1728
 104. Ceberek Sławomir
  Wyświetleń: 1724
 105. Szarwacki Artur Romuald
  Wyświetleń: 1721
 106. Pędzich Waldemar
  Wyświetleń: 1720
 107. Kuciej Aldona
  Wyświetleń: 1718
 108. Rejnhard Marta
  Wyświetleń: 1717
 109. Lipka Stanisław
  Wyświetleń: 1708
 110. Domian Dariusz
  Wyświetleń: 1705
 111. Buczyńska Anna Hanna
  Wyświetleń: 1704
 112. Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu Współpracy Powiatu Ostrołęckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2021
  Wyświetleń: 1697
 113. Zyśk Arkadiusz
  Wyświetleń: 1689
 114. Zgłoszenie budowy nr GBN.6743.1.07.2021
  Wyświetleń: 1688
 115. Lipka Tadeusz
  Wyświetleń: 1673
 116. Małkowski Jacek
  Wyświetleń: 1668
 117. Białobrzeski Adam Marcin
  Wyświetleń: 1660
 118. Obrębski Janusz
  Wyświetleń: 1656
 119. Bakuła Grzegorz Artur
  Wyświetleń: 1639
 120. Pędzich Edyta
  Wyświetleń: 1632
 121. Chojnowska Natalia
  Wyświetleń: 1629
 122. Sprawozdania finansowe roczne
  Wyświetleń: 1619
 123. Szczepańska Małgorzata
  Wyświetleń: 1605
 124. Zalewska Bożena
  Wyświetleń: 1601
 125. Uchwały Rady Powiatu - 2022
  Wyświetleń: 1596
 126. Wilkowska Agata
  Wyświetleń: 1595
 127. Mulawka Antoni Tadeusz
  Wyświetleń: 1592
 128. Napiórkowska Zofia
  Wyświetleń: 1589
 129. Subda Stanisław
  Wyświetleń: 1588
 130. Świtaj Sławomir
  Wyświetleń: 1588
 131. Gorzoch Mariola
  Wyświetleń: 1587
 132. Politowska Edyta
  Wyświetleń: 1587
 133. Wykonanie remontu pomieszczeń magazynowych użytkowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce w budynku przy ul. Fieldorfa "Nila" w Ostrołęce
  Wyświetleń: 1584
 134. Ptak Dariusz
  Wyświetleń: 1577
 135. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Baranowo
  Wyświetleń: 1575
 136. Dostawa laptopa i licencji MS Office
  Wyświetleń: 1566
 137. Zgłoszenia budowy - 2022
  Wyświetleń: 1565
 138. Ostrowska Maria Magdalena
  Wyświetleń: 1558
 139. Domurad Małgorzata Mariola
  Wyświetleń: 1551
 140. Wyjaśnienia do treści SIWZ - Lelis
  Wyświetleń: 1543
 141. Augustyniak Andrzej
  Wyświetleń: 1540
 142. Makowiecka Marzena Beata
  Wyświetleń: 1534
 143. Mulawka Małgorzata Aleksandra
  Wyświetleń: 1524
 144. Ścibek Kazimierz
  Wyświetleń: 1523
 145. Dobkowska Duszak Ewa
  Wyświetleń: 1518
 146. Frydryk Janusz
  Wyświetleń: 1506
 147. Uchwały Zarządu - 2022
  Wyświetleń: 1504
 148. Krukowska Beata Ewa
  Wyświetleń: 1501
 149. Grzyb Andrzej Stanisław
  Wyświetleń: 1494
 150. Bacławski Mariusz
  Wyświetleń: 1485
 151. Łępicka Emilia Małgorzta
  Wyświetleń: 1485
 152. Szczubełek Marzena Małgorzata
  Wyświetleń: 1484
 153. Rzewnicki Kazimierz
  Wyświetleń: 1481
 154. Śledziewska Kinga
  Wyświetleń: 1475
 155. Malanowska Magdalena
  Wyświetleń: 1462
 156. Jabłonka Justyna
  Wyświetleń: 1458
 157. Dobkowski Wojciech Jerzy
  Wyświetleń: 1453
 158. Mierzejewska Elżbieta
  Wyświetleń: 1448
 159. Koźlarzewska Halina Regina
  Wyświetleń: 1425
 160. Biedrzycki Kazimierz
  Wyświetleń: 1424
 161. Dostawa komputerów, akcesoriów i oprogramowania
  Wyświetleń: 1411
 162. Budżet Powiatu na 2021 rok
  Wyświetleń: 1410
 163. Przetarg nieograniczony na: „Cyfryzację powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie digitalizacji dokumentacji źródłowej zgromadzonej w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Ostrołęce dla gminy Lelis”
  Wyświetleń: 1409
 164. Gocłowski Jan Krzysztof
  Wyświetleń: 1388
 165. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego - 2022
  Wyświetleń: 1380
 166. Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn
  Wyświetleń: 1379
 167. Mrozek-Rawa Magdalena Dominika
  Wyświetleń: 1375
 168. Opracowanie Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrołęckiego na lata 2023 – 2026 z perspektywą do 2030
  Wyświetleń: 1346
 169. Usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla pojazdów
  Wyświetleń: 1331
 170. Chełstowski Krzysztof
  Wyświetleń: 1324
 171. Konarzewska Kurbiel Barbara
  Wyświetleń: 1317
 172. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 1254
 173. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 1249
 174. Informacja o wykonaniu budżetu za 2021 rok
  Wyświetleń: 1236
 175. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 1233
 176. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.483.2021
  Wyświetleń: 1231
 177. Budżet Powiatu na 2020 rok
  Wyświetleń: 1222
 178. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2021 rok
  Wyświetleń: 1222
 179. Sprawozdania finansowe roczne Powiatu Ostrołęckiego
  Wyświetleń: 1216
 180. Sprawozdania finansowe roczne jednostek podległych
  Wyświetleń: 1207
 181. Informacja o wykonaniu budżetu za 2020 rok
  Wyświetleń: 1199
 182. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2020 rok
  Wyświetleń: 1184
 183. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 1156
 184. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 1153
 185. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 1153
 186. Edukacja prawna
  Wyświetleń: 1152
 187. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 148 działek
  Wyświetleń: 1151
 188. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2022
  Wyświetleń: 1146
 189. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 151 działek
  Wyświetleń: 1144
 190. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2020 rok
  Wyświetleń: 1142
 191. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok
  Wyświetleń: 1114
 192. Zapytanie ofertowe na wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych obejmujących 60 działek w gm. Troszyn
  Wyświetleń: 1106
 193. WYBORY 2024
  Wyświetleń: 1092
 194. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2021
  Wyświetleń: 1087
 195. Zawiadomienia - 2023
  Wyświetleń: 1073
 196. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2020
  Wyświetleń: 1071
 197. Zakup łodzi motorowej wraz silnikiem w celu ochrony wód rzeki Narew i jej dopływów
  Wyświetleń: 1059
 198. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.69.2021
  Wyświetleń: 1032
 199. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.695.2021
  Wyświetleń: 1004
 200. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.693.2021
  Wyświetleń: 996
 201. Dostawa mebli wraz z montażem dla Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
  Wyświetleń: 993
 202. Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów i monitorów
  Wyświetleń: 979
 203. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.694.2021
  Wyświetleń: 970
 204. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.70.2021
  Wyświetleń: 964
 205. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2022 rok
  Wyświetleń: 944
 206. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.687.2021
  Wyświetleń: 941
 207. E-sesje 2022
  Wyświetleń: 937
 208. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 921
 209. Zapytanie ofertowe na dostawę komputerów AiO
  Wyświetleń: 919
 210. Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
  Wyświetleń: 915
 211. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2022 rok
  Wyświetleń: 911
 212. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 185 działek w gminie Olszewo-Borki
  Wyświetleń: 898
 213. Wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych, znajdujących się w budynku administracyjno-biurowym przy ul. Gen. A.E. Fieldorfa „Nila” 15
  Wyświetleń: 883
 214. Dostawa tonerów na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
  Wyświetleń: 878
 215. Zapytanie ofertowe na wykonanie robót remontowych pomieszczeń biurowych
  Wyświetleń: 837
 216. Wykonanie remontu pomieszczeń biurowych oraz sanitarnych Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
  Wyświetleń: 830
 217. Informacja o wykonaniu budżetu za 2022 rok
  Wyświetleń: 767
 218. Realizacja zadania pn. "Prace konserwatorskie i restauratorskie, Krzyż przydrożny z 1896 r., Rżaniec, gm. Olszewo-Borki".
  Wyświetleń: 758
 219. Wykonanie gleboznawczej klasyfikacji zmienionych użytków gruntowych z rolnych na leśne obejmujących 181 działek położonych w gminie Troszyn
  Wyświetleń: 716
 220. Uchwały Rady Powiatu - 2023
  Wyświetleń: 714
 221. Zapytanie ofertowe na odtworzenie odcinka rowu odprowadzającego wodę w obrębie Brzeźno, gmina Goworowo
  Wyświetleń: 697
 222. Obwieszczenia i ogłoszenia - 2024
  Wyświetleń: 511
 223. Uchwały Zarządu - 2023
  Wyświetleń: 487
 224. Budżet Powiatu na 2023 rok
  Wyświetleń: 482
 225. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego - 2023
  Wyświetleń: 466
 226. Zgłoszenia budowy - 2023
  Wyświetleń: 418
 227. Bogdanowska Natalia
  Wyświetleń: 407
 228. Zakup fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2022 r. samochodu osobowego na potrzeby Starostwa Powiatowego w Ostrołęce
  Wyświetleń: 367
 229. Kamińska Katarzyna
  Wyświetleń: 333
 230. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2023
  Wyświetleń: 333
 231. Sprawozdanie budżetowe Powiatu Ostrołęckiego za 2023 rok
  Wyświetleń: 270
 232. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2023 rok
  Wyświetleń: 250
 233. Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2022 rok
  Wyświetleń: 244
 234. Zapytanie ofertowe na zakup, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pięciu pomieszczeniach poradni w Czerwinie
  Wyświetleń: 226
 235. Informacja o wykonaniu budżetu za 2023 rok
  Wyświetleń: 221
 236. Turek Sabina
  Wyświetleń: 219
 237. Zawiadomienia - 2024
  Wyświetleń: 203
 238. Budżet Powiatu na 2024 rok
  Wyświetleń: 196
 239. Grabowska Małgorzata
  Wyświetleń: 191
 240. Sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego za 2022 rok
  Wyświetleń: 178
 241. Sprawozdania finansowe jednostek budżetowych Powiatu Ostrołęckiego za 2022 rok
  Wyświetleń: 177
 242. Opracowanie dokumentacji geodezyjnej dla celów aktualizacji niektórych użytków rolnych: sadów - S, gruntów rolnych zabudowanych – Br
  Wyświetleń: 156
 243. Uchwały Rady Powiatu - 2024
  Wyświetleń: 130
 244. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.645.2023
  Wyświetleń: 126
 245. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.37.2023
  Wyświetleń: 120
 246. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.651.2023
  Wyświetleń: 120
 247. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.656.2023
  Wyświetleń: 120
 248. Zgłoszenia budowy - 2024
  Wyświetleń: 118
 249. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.38.2023
  Wyświetleń: 118
 250. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.657.2023
  Wyświetleń: 118
 251. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.40.2023
  Wyświetleń: 115
 252. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.681.2023
  Wyświetleń: 115
 253. Dragow-Kubeł Katarzyna
  Wyświetleń: 114
 254. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.667.2023
  Wyświetleń: 114
 255. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.671.2023
  Wyświetleń: 114
 256. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR 6743.664.2023
  Wyświetleń: 113
 257. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.670.2023
  Wyświetleń: 110
 258. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.672.2023
  Wyświetleń: 103
 259. Uchwały Zarządu - 2024
  Wyświetleń: 101
 260. Pięta Renata
  Wyświetleń: 99
 261. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.42.2023
  Wyświetleń: 98
 262. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.680.2023
  Wyświetleń: 96
 263. Wieloletnia Prognoza Finansowa - 2024
  Wyświetleń: 90
 264. Zarządzenia i decyzje Starosty Ostrołęckiego - 2024
  Wyświetleń: 86
 265. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.217.2024
  Wyświetleń: 24
 266. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.10.2024
  Wyświetleń: 21
 267. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.10.2024
  Wyświetleń: 20
 268. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.201.2024
  Wyświetleń: 20
 269. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.203.2024
  Wyświetleń: 20
 270. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.295.2024
  Wyświetleń: 20
 271. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.12.2024
  Wyświetleń: 19
 272. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.9.2024
  Wyświetleń: 19
 273. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.206.2024
  Wyświetleń: 19
 274. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.224.2024
  Wyświetleń: 19
 275. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.225.2024
  Wyświetleń: 19
 276. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.194.2024
  Wyświetleń: 18
 277. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.195.2024
  Wyświetleń: 18
 278. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.198.2024
  Wyświetleń: 18
 279. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.205.2024
  Wyświetleń: 18
 280. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.206.2024
  Wyświetleń: 18
 281. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.208.2024
  Wyświetleń: 18
 282. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.232.2024
  Wyświetleń: 18
 283. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.258.2024
  Wyświetleń: 15
 284. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.309.2024
  Wyświetleń: 15
 285. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.14.2024
  Wyświetleń: 14
 286. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.199.2024
  Wyświetleń: 14
 287. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.254.2024
  Wyświetleń: 14
 288. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.274.2024
  Wyświetleń: 14
 289. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.207.2024
  Wyświetleń: 13
 290. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.234.2024
  Wyświetleń: 13
 291. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.257.2024
  Wyświetleń: 13
 292. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.270.2024
  Wyświetleń: 13
 293. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.324.2024
  Wyświetleń: 13
 294. Opinie Regionalnej Izby Obrachunkowej za 2024 rok
  Wyświetleń: 12
 295. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.255.2024
  Wyświetleń: 12
 296. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.260.2024
  Wyświetleń: 12
 297. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.323.2024
  Wyświetleń: 12
 298. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.13.2024
  Wyświetleń: 11
 299. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.256.2024
  Wyświetleń: 11
 300. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.298.2024
  Wyświetleń: 11
 301. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.299.2024
  Wyświetleń: 11
 302. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.305.2024
  Wyświetleń: 11
 303. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.308.2024
  Wyświetleń: 11
 304. Zgłoszenia budowy nr BOŚiR.6743.322.2024
  Wyświetleń: 10
 305. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.302.2024
  Wyświetleń: 10
 306. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.303.2024
  Wyświetleń: 10
 307. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.307.2024
  Wyświetleń: 10
 308. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.327.2024
  Wyświetleń: 10
 309. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.328.2024
  Wyświetleń: 10
 310. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.15.2024
  Wyświetleń: 9
 311. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.230.2024
  Wyświetleń: 9
 312. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.334.2024
  Wyświetleń: 9
 313. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.259.2024
  Wyświetleń: 8
 314. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.333.2024
  Wyświetleń: 6
 315. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.346.2024
  Wyświetleń: 6
 316. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.1.16.2024
  Wyświetleń: 5
 317. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.339.2024
  Wyświetleń: 5
 318. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.351.2024
  Wyświetleń: 4
 319. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.371.2024
  Wyświetleń: 2
 320. Zgłoszenie budowy nr BOŚiR.6743.368.2024
  Wyświetleń: 1